Privatni iznajmljivači

Donosimo pregled informacija, zakonskih zahtjeva i obveza privatnih iznajmljivača

Privatni iznajmljivači, domaćini, iznajmljivači paušalci, iznajmljivači fizičke osobe, sve su to sinonimi za građane koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima. Podsjetimo se, prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16), ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin RH, ali i državljani ostalih država članica EU te Švicarske Konfederacije.

U skladu s istim Zakonom, fizička osoba, domaćin, može pružati sljedeće usluge:

 1. usluga smještaja u apartmanu, sobi ili kući za odmor– u vlastitoj nekretnini do najviše 10 soba ili 20 postelja, ne uključujući pomoćne krevete;
 2. usluga smještaja u kampu– na vlastitom zemljištu s najviše 10 smještajnih jedinica i do 30 gostiju, ne računajući djecu do 12 godina;
 3. usluga prehrane– doručak, pansion ili polupansion u objektu u kojem iznajmljivač pruža usluge smještaja.

Sukladno navedenim djelatnostima, domaćin ima obveze koje je dužan poštovati i podmiriti kako bi njegovo poslovanje bilo legalno. Legalno poslovanje je najjeftinije poslovanje. Samo legalno poslovanje s uredno podmirenim obvezama nam omogućava korištenje pogodnosti koje su kreirane za privatne iznajmljivače poput posebnih uvjeta kreditiranja ili državnih natječaja za konkurentnost turističkog gospodarstva.

 1. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Svaki iznajmljivač mora posjedovati Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (Rješenje o kategorizaciji). Iznajmljivači koji će to tek postati zahtjev za Rješenje će podnijeti nadležnom županijskom Uredu za gospodarstvo, odnosno Odsjeku za turizam.

 1. Minimalni tehnički uvjeti

Rješenje se dobiva kada su zadovoljeni minimalni tehnički uvjeti i uvjeti za kategorizaciju turističkih objekata. Sve informacije o tome možete dobiti u kontaktu sa nadležnim županijskim Uredom za gospodarstvo odnosno odsjekom za turizam u Supetru, Iva Mladineo, voditeljica Ureda, na email: iva.mladineo@dalmacija.hr

3. Cjenik usluga

Svaki domaćin mora imati službeni cjenik svojih usluga. Cijene moraju biti izražene u eurima, a istaknutih cijena se moramo pridržavati. To znači da iznajmljivač ne smije nikada naplatiti višu cijenu smještaja od one iskazane u cjeniku, ali na određene cijene može odobriti popust u različitim slučajevima.

Domaćin cijene određuje sam, a cjenik ne mora biti ovjeren. Cjenik mora biti dostupan i istaknut u svakoj smještajnoj jedinici. Za razliku od prethodnih godina, ne mora nužno visiti na zidu, dovoljno je imati mapu s cjenikom.

 1. Račun

Za svaku pruženu uslugu, domaćin mora izdati gostu čitljiv i točan račun. Cijene iskazane na računu moraju se podudarati onima istaknutima u cjeniku. Ako domaćin odobrava popust korisniku usluga, isti mora biti naveden u računu. Račun možemo izdati gostu ili agenciji, a jednu kopiju zadržavamo za vlastitu evidenciju.

 1. Evidencija prometa

Evidencija izdanih računa ili prometa vodi se ručno koristeći knjigu evidencije prometa.  Evidencija prometa se može voditi i unutar eVisitor sustava, ali to nije obvezno.

 1. Popis gostiju

Prema Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15), popisom gostiju smatra evidencija gostiju unutar eVisitora, pod uvjetom da smo unijeli sve goste u sustav. U tom slučaju, nismo dužni posebno voditi i knjigu gostiju.

 1. Prijava i odjava gostiju

Iznajmljivač je dužan gosta prijaviti i odjaviti u roku od 24 sata putem sustava eVisitor. Iznajmljivači koji se nisu još uključili u eVisitor u područnoj turističkoj zajednici će podići pristupne podatke sustavu, uz predočenje OIB-a, osobne iskaznice i Rješenja o kategorizaciji, osim u slučaju da eVisitoru pristupaju putem sustava eGrađani.

Sustav eVisitor olakšava poslovanje iznajmljivača na mnoge načine, a puni potencijal sustava još nije iskorišten. Nema više odlazaka u TZ (osim ako nemate kompjutor ili tablet ili mobitel pa prijavu/odjavu i dalje obavljate u područnom TZ-u), nema posebnog vođenja popisa gostiju, a svi gosti strani državljani se automatski prijavljuju i u MUP koji povlači podatke iz sustava.

Statistička obrada podataka iz sustava je jednostavnija, a praćenje brojki i trendova, omogućuje nam efikasnije planiranje marketinških aktivnosti i internetskog oglašavanja smještaja.

 1. Standardizirana ploča

Novi iznajmljivači su dužni nabaviti standardiziranu ploču koja označava vrstu i kategoriju objekta. Standardizirana ploča mora biti istaknuta na ulazu svakog smještajnog objekta. Prilikom narudžbe, potrebno je proizvođaču poslati i kopiju Rješenja o kategorizaciji. Standarizirane ploče možete kupiti:

 1. Kordun – marketing d.o.o. Matka Laginje 10 • 47000 Karlovac • tel: 047 645 561 •  e-mail: prodaja-lav@kordun.hr
 2. Jaguar d.o.o.Hrvojeva 6 • 21000 Split • tel: 021 343 888 •  e-mail: jaguarst6@gmail.com
 3. Binar d.o.o.Livanjska 12 • 21000 Split • tel: 021 344 442 •  e-mail: binar@st.htnet.hr
 4. Tramax d.o.o. Mažuranićevo šetalište 26 • 21000 Split • 021548808 • e-mail: info@tramax.hr

9. Plaćanje turističke pristojbe

U sustavu eVisitor pod Financije svi iznajmljivači imaju uvid u svoja dugovanja i mogućnost preuzimanja opće uplatnice za podmirenje duga sa osnova turističke pristojbe. TZO Bol ne dostavlja uplatnice po ovom osnovu upravo iz razloga jer se one nalaze u sustavu eVisitor.

10. Članarina turističkim zajednicama

Novi način obračuna
Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisuje sljedeće visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

Smještaj u domaćinstvu – po krevetu – 5,97 eura
Smještaj na OPG-u – po krevetu – 3,90 eura
Smještaj u domaćinstvu u kampu, u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu – 10,60 eura
Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu – 7,96 eura
Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

Rokovi uplate
Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.7., 31.8 i 30.9.). Putem sustava eVisitor obveznici dobivaju obračun i upute za plaćanje članarine (Početna stranica / Obavijesti TZ).

Podaci za uplatu turističke članarine:

PRIMATELJ: Turistička članarina – Bol
IBAN: HR6610010051702727155
MODEL: HR67
POZIV NA BROJ: OIB obveznika
OPIS PLAĆANJA: turistička članarina za ______ godinu

Obrazac TZ 2
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju Poreznoj upravi posebni obrazac. Obrazac TZ 2 za tekuću godinu podnosi se nadležnom uredu Porezne uprave do 15. siječnja tekuće godine.

11. Podnošenje pisanog prigovora – knjiga žalbe

Djelatnost iznajmljivanja soba i stanova putnicima i turistima podliježe brojnim zakonima i pravilnicima pa smo tako, prema Zakonu o zaštiti potrošača, dužni omogućiti gosti pravo na pisani prigovor. Način podnošenja prigovora mora biti jasno istaknut, od ove godine isti može biti naveden u mapi s cjenikom koja mora biti u svakom trenutku na raspolaganju gostu. Na prigovor gosta smo dužni odgovoriti u roku od 15 dana, a evidenciju prigovora čuvati godinu dana od podnošenja istog. Obrazac prigovora preuzmite OVDJE.

12. Zabrana usluživanja i konzumacije alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina

Oznaku o zabrani usluživanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina dužni smo istaknuti na vidljivom mjestu unutar smještajnog objekta samo u slučaju ako poslužujemo hranu i piće u svom objektu.

13. Kutija prve pomoći

Svako domaćinstvo dužno je imati kutiju prve pomoći koja je dostupna turistima koji borave u objektu.

14. Plaćanje RTV pretplate

RTV pretplata – Zakon o HRT-u od 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijemnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijemnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

15. Pečat

Privatni iznajmljivač koji je registriran kao fizička osoba, (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat. Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti.

16. Fiskalne kase

Iznajmljivači koju su u sustavu paušala nisu dužni uvesti fiskalne kase. Fiskalne kase uvode se kada iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a, prestaje biti paušalac i ulazi u sustav poreza na dohodak.

17. Osiguranje gostiju

Za iznajmljivače ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja.

18. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

GDPR je nova Europska regulativa čiji cilj je izjednačiti sve zakone vezane za zaštitu osobnih podataka na cijelom prostoru Europske Unije. Uvođenje uredbe će dati pojedincima više kontrole nad upravljanjem i djeljenjem osobnih podataka sa trećim stranama.

Ukratko, za uzimanje osobnih podataka (osim ako nije po zakonskoj osnovi) morat ćete dobiti pisanu ili usmenu privolu. Pravnici preporučuju uzimanje pisane dozvole jer je usmenu teško dokazati na sudu.

Pisana privola može biti i u elektroničkom obliku.

Na ovom linku možete skinuti obavijest za iznajmljivače vezano uz GDPR.

ŠTO SVE TRAŽI INSPEKCIJA?

I prije nego Vam inspekcija zakuca na vrata budite spremni i provjerite imate li sve potrebno kako ne bi bilo mjesta kaznama i kako biste se oslobodili straha. Evo popisa elemenata koje streba imati svaki registrirani privatni iznajmljivač (fizička osoba):

* Rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu
* knjiga „Evidencija prometa”
* Uredno prijavljene turiste u sustavu evisitor
* vidno istaknuti 
cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici te normativ ukoliko pruža usluge prehrane
standardiziranu ploču na glavnom ulazu u objekt imati postavljenu
* svi dosad izdati 
računi za tekuću godinu po rednom broju i u sladu s vašim službenim cjenikom na zidu
* imati plaćen godišnji paušalni iznos turističke pristojbe
, odnosno turističke pristojbe po noćenju
* imati uplaćen godišnji (paušalni) porez
* plaćena članarina Turističkoj zajednici
 (vrlo često Vas ovo neće ni tražiti)
vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora gosta
vidno istaknuti opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR)